25 października w grupie „Biedroneczek” odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”, oraz „Pasowanie na Super Przedszkolaka”. Z tej okazji dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie w krótkim pokazie artystycznym. Następnie, każdy przedszkolak został pasowany przez Panią Dyrektor na pełnoprawnego przedszkolaka. Dzieci podczas uroczystości musiały wykazać się znajomością zasad i reguł panujących w grupie i w przedszkolu. Zebranym gościom bardzo podobał się występ, nagradzając małych aktorów gromkimi brawami. Wraz z rodzicami jesteśmy dumni z naszych podopiecznych.