W dniach 27-28.06.2017 r w godzinach 15.00 do 17.00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych, które będą uczęszczały do przedszkola od września.

Zebranie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 29.06.2017r o godz. 15.30.
(prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w tym czasie)