W dniu 19.10.2017r. odbyła się pierwsza ważna uroczystość dla dzieci najmłodszych - pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Odświętny strój, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani Aldona Pydych – dyrektor przedszkola za pomocą zaczarowanego ołówka dokonała pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom i misia, który będzie dzieciom towarzyszył przez kolejne lata edukacji przedszkolnej. Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi zaproszeni zostali do poczęstunku.