Składamy serdeczne podziękowania dla Rady Dzielnicy Grotowice. Za wsparcie finansowe Publicznego Przedszkola nr 44 „Promyk” w Opolu.
Dzięki Państwa życzliwości zakupiony sprzęt muzyczny sprawił naszym przedszkolakom wiele radości. Będzie nam służył do zajęć muzyczno-rytmicznych, a dzieci z naszej dzielnicy mogą rozwijać swoje talenty ruchowe i taneczne.
Dziękujemy za to, że zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie z Państwa strony.


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
oraz dzieci z Publicznego Przedszkola nr 44 w Opolu