15 listopada reprezentacja naszego przedszkola uczestniczyła w spotkaniu z Panem Prezydentem Miasta Opola, które odbyło się w Ratuszu w Sali Karola Musioła. Przedszkolaki obejrzały spektakl "Zaczarowane książeczki" i pomogły odczarować 800 książek dla opolskich przedszkoli. Spotknanie to zamykało obchody Opolskiego Dnia Przedszkolaka w naszym mieście. W dobrym nastroju wróciliśmy do przedszkola z nowymi pięknymi książeczkami.