Chociaż trudno o biały puch za oknem,
dla przedszkolaków to żaden problem!
Choć zima nam ogródka nie zaśnieżyła,
zimowa olimpiada sportowa w przedszkolu się odbyła.
Wszyscy do zawodów sportowych przygotowani.
Nikt z zawodników od ćwiczeń się nie wymigał,
każdy przedszkolak sportowe zadania chętnie wykonywał.
Jak to na olimpiadę sportową przystało,
medali u nas też nie brakowało.
Każdy wiele starań w konkurencje sportowe włożył
i zasłużony medal otrzymał.