15 marca 2016 r. odwiedzili nasze Przedszkole Ratownicy Medyczni, którzy przypomnieli sposoby udzielenia pierwszej pomocy.

Wszystkie grupy z naszego przedszkola miały możliwość zapoznania się ze sprzętem medycznym, utrwalenia numerów ratunkowych oraz przeprowadzenie fikcyjnej rozmowy telefonicznej z dyspozytorem służb ratunkowych. Każde dziecko wykonało i przeprowadziło sztuczne oddychania i masaż serca na fantomach. Dzieci chętnie wykonywały polecenia i słuchały ratowników. To było to bardzo interesująca zajęcie dla naszych wychowanków.