Tradycyjnie 21 marca w barwnym korowodzie żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę, słowami piosenki:

"Bo zima każdemu obrzydła,
niech słońce da jej pstryczka w nos.
Niech wiosnę przyniosą na skrzydłach,
bociek jaskółka szpak i kos"
Dzieci mówiły wierszyki, śpiewały piosenki i głośno skandowały wyganiając zimę.
Teraz wiosna już może rozpocząć swoje królowanie.