Przedszkole promujące zdrowie

26 czerwca w grupie „Biedroneczki” odbyło się zajęcie otwarte z udziałem rodziców „Wakacyjne rady. Celem zajęć było kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących wystąpić latem. Zajęcia miały charakter radosnego oczekiwania na zbliżające się wakacje.

17 czerwca odbyło się zajęcie otwarte z udziałem rodziców „Wyprawa biedronki. Małe może być wielkie”. Celem zajęć było dostarczenie przykładów sprzyjających uczeniu się właściwego rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji.

W dniu 27.03.2019 r. grupa Żabki wzięła udział w Olimpiadzie Sportowej zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu

Czytanie bajek terapeutycznych odbywało się przez cały rok szkolny przez rodziców, w ten sposób dzieci próbowały na podstawie życia bohaterów rozwiązać problemy emocjonalne swoje i innych.

 

Wypracowanie form pracy i działań wzmacniających wzajemny szacunek i akceptację poprzez:
-Uroczyste obchodzenie urodzin oraz uroczystości tj: Dzień Kobiet itp.
- Napisanie listu do chorego kolegi
- Przygotowanie ciasteczek dla kolegów i koleżanek z innych grup oraz pań.