Przedszkole promujące zdrowie

26 lutego w grupie Biedronki odbyły się Przedszkolne Zawody Sportowe.

 19 lutego grupa Biedronki piekła ciasto drożdżowe i cierpliwie czekała aż wyrośnie.

25 lutego 2021r. dzieci z grupy Żabki jak codziennie każdego dnia  wykonywały częste przerwy ruchowe podczas siedzenia dzieci w jednej pozycji. Te ćwiczenia i zabawy ruchowe angażują różne grupy mięśniowe i są radosnym działaniem. Ograniczanie spontanicznej aktywności ruchowej dziecka prowadzi do jego nadpobudliwości, a siedzenie w jednej pozycji prowadzi do wad postawy, dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby temu zapobiec w przedszkolu i w domu.

 

17 lutego dzieci z grupy Żabki, zapoznały się z uchwaloną 20 listopada 1989r. przez ONZ i ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta jest umową międzynarodową, której przepisy wiążą państwa strony konwencji ją ratyfikujące. Jednocześnie konwencja jest uniwersalnym prawnym traktatem międzynarodowym, obligującym państwa do jej przestrzegania.

     Konwencja Praw Dziecka jest ponadto porozumieniem wzbogacającym wydatnie międzynarodową ochronę i promocje praw dziecka, rozwijając, wzbogacając i uszczegółowiając prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Paktach Praw Człowieka.

 

W dniach 18 i 19 lutego 2021r.grupy starsze utrwalały swoje relacje rówieśnicze poprzez malowanie na śniegu. Wspólna praca, czekanie na swoją kolej, szanowanie pomysłów kolegów, zaangażowanie w twórczą zabawę dostarczyło dzieciom dużo radości.
 Podczas zabawy w malowanie kolorowym płynem dzieci nabyły nowych doświadczeń, obserwując mieszające się barwy na powierzchni śniegu, to tworzenie rozmaitych obrazów niezwykle pobudziło dziecięcą wyobraźnię.