2 lutego grupa Smerfów doskonaliła umiejętności współdziałania tworząc „Ognisko przyjaźni”. Umiejętność współpracy to jedna z bardziej cenionych kompetencji emocjonalno-społecznych. Współpraca to nie tylko umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, lecz także zdolność tworzenia więzi wśród członków grupy. Dzieci zawiązują pierwsze dziecięce przyjaźnie, kontrolują własne emocje potrafią już działać na rzecz innych i dostrzegać korzyści płynące ze współdziałania. Grupa jest dla nich ważnym punktem odniesienia, zaraz po rodzinie. Dzieciom zależy na akceptacji, na byciu częścią grupy. W niej właśnie mają okazję przećwiczyć przyszłe role społeczne.