W dniu 22 marca odbyły się zajęcia gimnastyczne dla personelu przedszkola.