Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków, poza dobrą zabawą, mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka. Dlatego grupa Żabki w dniu 26 marca wykonała zabawy ruchowe i gimnastyczne. Upraszczając teorię:

- rozwój fizyczny dotyczy zmian w budowie – rozrostu kości, mięśni, zmiany wagi i wzrostu;

- rozwój motoryczny dotyczy kompetencji związanych z ruchem.