Dnia 31 marca w ramach współpracy z rodzicami  zaprezentowano prelekcję online na temat zdrowego odżywiania pt.:„ Regularne posiłki”. Już w wieku przedszkolnym należy kształtować u dzieci świadomość oraz prawidłowe nawyki żywieniowe. Ma to zasadniczy wpływ na ich zdrowy i harmonijny rozwój. Rolą dorosłych jest kształtowanie odpowiednich wzorców związanych ze zdrowym odżywianiem.