29 kwietnia grupa Smerfów uczestniczyła w zawodach sportowych na boisku osiedlowym Metalchemu. Dzieci uczyły się zdrowej rywalizacji, ćwiczyły szybkość,  zwinność, celność, dobrą współprace pomiędzy grupami oraz przestrzegania zasad fair play. Dzieci wiedzą  jaką frajdą może być sport i aby zachęcić je do dalszej przygody ze sportem, każdemu z osobna wręczyliśmy zasłużone medale.