“Tam pod ziemią w ciemnym chodniku wielu pracuje dzielnych górników.

  Za czarny węgiel i za sól białą chwała górnikom dzielnym, wytrwałym!”

 We wtorek, 4 grudnia, obchodzimy Barbórkę – święto wszystkich górników. Była to doskonała okazja do wzbogacenia wiedzy na temat ich pracy. Poznaliśmy węgiel do rysowania, wykonaliśmy prace plastyczne –  towarowy pociąg i odświętne górnicze czapki.  Teraz już wiemy czym zajmują się górnicy, jak trudną, ciężką i niebezpieczną mają pracę.