W dniu 16 lutego nasze przedszkole odwiedził teatrzyk ze spektaklem „Opowieść i dobrym człowieku”, stworzonym na podstawie „Przypowieści o miłosiernym samarytaninie”. To wspaniałe przedstawienie teatralno- muzyczne w trakcie którego dzieci uczyły się gry na instrumentach, poznali wartość bezinteresownej pomocy i odpowiedź na pytanie: „Kto jest dobrym człowiekiem?”