Przedszkole zatrudnia 15 pracowników w tym; 7 osób to nauczyciele wraz z dyrektorem, 8 osób to pracownicy administracji i obsługi.

Nauczyciele naszego przedszkola posiadają wysokie dodatkowe kwalifikacje zawodowe m.in.; Gimnastyka Korekcyjna, Logopedia, Język Niemiecki, Terapia Pedagogiczna, wychowanie w Rodzinie, Język Angielski.
           

Personel pedagogiczny

 • mgr Aldona Pydych- dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Joanna Dziadosz-Łozińska- nauczyciel kontraktowy
 • mgr Danuta Furca – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Teresa Kurylak – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Aleksandra Rosińska - nauczyciel mianowany
 • mgr Sandra Trzeciak- nauczyciel kontraktowy
 • mgr Danuta Walczyk- nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji i obsługi

 • Monika Szczepańska - Starszy Intendent
 • Krystyna Magiera - Pomoc Nauczyciela
 • Anna Turhan- Pomoc Nauczyciela
 • Dorota Gebauer - Kucharz
 • Beata Gruchot - woźna
 • Małgorzata Okos - woźna
 • Dorota Popardowska - woźna