Ubzpieczenie

Szanowni Państwo,
zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko: www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

W celu ułatwienia dostępu do ubezpieczenia NNW dla rodziców Państwa uczniów zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w linku na stronie internetowej Państwa placówki.

Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Państwa, jak i dla rodziców. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą.
Korzyści:

 • Szkoła nie musi podejmować decyzji dotyczących ubezpieczeń.
 • Szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie - nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie również zbierała składek od poszczególnych rodziców/klas.
 • Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców.
 • Wszelkie niezbędne dokumenty wysyłamy na wskazany adres e-mail.
 • Ubezpieczyć się może nawet jedna osoba.
 • Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy.
 • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.
 • 7 wariantów do wyboru, różne sumy ubezpieczenia i opcje dodatkowe.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków - 24h/dobę na całym świecie.
 • Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z szeroką tabelą uszczerbków.

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

 

 

Oferta ubezpieczenia Generali:

 1.  karta-produktu-bezpieczny.pdf
 2. list_A4.pdf
 3. OID.pdf
 4. OWUTABELA_light.pdf

Oferta ubezpieczenia Aviva:

 1.  OFERTA_SAU.pdf
 2. OWU_Twoje_Dziecko_z_karta_IDD.pdf
 3. postanowienie_odmienne.pdf

Oferta ubezpieczenia InterRisk:

 1. list_przewodni_NNW_szkolne_IR_2018_v2.pdf
 2. METRYKA_2019.pdf
 3. NOWA_OFERTA_NNW_IntrRisk.pdf
 4. OWU_EDU_Plus_2019.pdf
 5. Postanowienia_Dodatkowe_i_Odmienne_od_OWU_Centrum_Polis__DUD_2019.pdf
 6. TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU11.pdf