ROZKŁAD DNIA
7.00-12.00- Realizacja Podstawy Programowej
Rodzaj zajęć Czas Preferowane zajęcia
I, II,IV 6.00-7.00 Zabawy w grupach łączonych.
I 7.00-8.15 Rozmowy indywidualne. Zabawy dowolne: konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne twórcze, podejmowane z własnej inicjatywy. Zabawy przy udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne.
IV 8.15-9.00 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania,
I śniadanie, mycie zębów po śniadaniu.
II 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
I 9.20-10.00 Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy wybrana zabawką.
IV 10.00-10.15 Czynności higieniczne, zjadanie II śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na dwór. W szatni- ubieranie się odpowiednio do pogody.
III 10.15-11.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki- poznawania najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
IV 11.30-12.00 Zbiórka. Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe po przyjściu z dworu. Czynności higieniczne przed obiadem. Zjadanie I dania obiadu.
IV 12.00-14.00 Przygotowanie do odpoczynku( nauka samodzielnego przebierania się, składania ubrań, odwracania na prawą stronę). Relaks. Słuchanie bajek, wierszy i muzyki. Wyciszenie.
Zjadanie II dania obiadu.
I 14.00-14.30 Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem.
II 14.30-14.45 Zajęcia dodatkowe: język niemiecki, religia, rytmika, zajęcia czytelnicze. Zabawy dydaktyczne.
III 14.45-15.30 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
I 15.30-17.00 Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy służące realizacji pomysłów dzieci. Gry i zabawy, porządkowanie sali po skończonej zabawie. Rozchodzenie się dzieci.