Wypracowanie form pracy i działań wzmacniających wzajemny szacunek i akceptację poprzez:
-Uroczyste obchodzenie urodzin oraz uroczystości tj: Dzień Kobiet itp.
- Napisanie listu do chorego kolegi
- Przygotowanie ciasteczek dla kolegów i koleżanek z innych grup oraz pań.