Czytanie bajek terapeutycznych odbywało się przez cały rok szkolny przez rodziców, w ten sposób dzieci próbowały na podstawie życia bohaterów rozwiązać problemy emocjonalne swoje i innych.