Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę, taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych. W ramach  programu „Przedszkole promujące zdrowie” do którego przystąpiło nasze przedszkole w miesiącu listopadzie 2019r.  grupie najmłodszej odbył się cykl zajęć o tematyce zdrowotnej
Budowanie „świadomości prozdrowotnej” to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje prawidłowe przystosowanie się do środowiska społecznego. Dobre samopoczucie, odporność organizmu umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.
Wszystkie działania wspomagane były przez rodziców naszych wychowanków.