W dniach 24 kwietnia do 4 maja br. w grupie „Żabek” po cyklu zajęć o ekologii,
zorganizowano konkurs fotograficzny mający na celu uczulanie na piękno przyrody
i utrwalanie postaw proekologicznych. Dzieci wybierały obiekty przyrodnicze, a
rodzic robił zdjęcia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 5 maja, wszystkie dzieci
otrzymały pierwsze miejsce i dyplomy. Zdjęcia były bardzo interesujące, przyroda
w oczach dziecka jest piękna.