Ruch jest dla dziecka nieodzownym czynnikiem gwarantującym prawidłowy rozwój organizmu. Ma on znaczenie wszechstronnego bodźca rozwojowego nie tylko pod pode względem fizycznym, ale i psychicznym. Toteż nie  traciliśmy ani jednej godziny, ani jednej sposobności w dostarczaniu dzieciom ruchu. Przez cały rok szkolny dzieci  z naszego przedszkola, codziennie miały możliwość, uprawiania ćwiczeń ruchowych, w formie zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym, z wykorzystaniem sprzętu. Zabawy i ćwiczenia ruchowe były dla dzieci atrakcyjne i przyjemne  dawały im bezpośredni radość wyżycia się ruchowego.