W dniu 24 maja w grupie Żabek odbył się konkurs na nakrywanie do stołu, przez co doskonalono zasady kulturalnego zachowania się.