Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 44 "Promyk" w Opolu, imformuje że posiada konto bankowe w Banku Spóldzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Opłat na rzecz Rady Rodziców należy dokonować bezpośrednio na konto nr: 66 8898 0003 5000 0000 4460 0001.

Składka miesięczna wynosi 12 zł ( płatne tylko 10 miesięcy).

Prezydium Rady Rodziców Publicznego Przedszkola ne 44 "Promyk" w Opolu

P. Małgorzata Loch-Wawszczak- przewodnicząca

P. Magdalena Majer- wiceprzewodniczący

P. Joanna Duda-Kot- sekretarz/ skarbnik

 

Członkowie Rady rodziców grupa "Biedroneczki"

P. Magdalena Majer

P.

P.

 

Członkowie Rady Rodziców grupa "Smerfy"

P. Małgorzta Loch-Wawszczak

P. Agnieszka Słabosz

P.

 

Członkowie Rady Rodziców grupa "Żabki"

P. Joanna Duda-Kot

P. Beata Culic

P. Agnieszka Ziomek