Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 44 "Promyk" w Opolu, imformuje że posiada konto bankowe w Banku Spóldzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Opłat na rzecz Rady Rodziców należy dokonować bezpośrednio na konto nr: 66 8898 0003 5000 0000 4460 0001.

Składka miesięczna wynosi 12 zł ( płatne tylko 10 miesięcy).