Nasze przedszkole kolejny raz wzięło udział w dniu 28.09.2018r. w projekcie edukacji regionalnej „JESTEM MAŁY OPOLANIN”. Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Jest to inicjatywa, której celem jest przybliżenie specyfiki Opola i regionu, zapoznanie dzieci z symboliką, kulturą, historią oraz genealogią miasta. Dzieci poznają zabytki miasta, jego osobliwości i wielokulturowość, ciekawostki z życia dawnych Opolan, piosenki i legendy związane z miastem. Uczestnicy budują swój lokalny patriotyzm i więź z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania i zabawy tematyczne.