W dniu 28.05.2019 r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w zajęciach w Zaczarowanym Świecie - Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE w Opolu. Zajęcia odbyły się w ramach projektu "Przedszkole dla wszystkich przyjazne...".