Informacja dla rodziców dotycząca funkcjonowania przedszkola w miesiącach lipiec-sierpień 2020.

 

Przedszkole w okresie wakacyjnym jest czynne przez dwa miesiące lipiec i sierpień 2020. Do przedszkola przyjmujemy dzieci rodziców obojga pracujących z pierwszeństwem dla dzieci rodziców, którzy pracują w służbach i na rzecz zwalczania COVID -19.  Mamy ograniczoną liczbę miejsc tj. maksymalnie 32 dzieci w dwóch grupach po 16 dzieci. 

Dodatkowym utrudnieniem będzie przeprowadzany remont przez Wspólnotę Mieszkaniową tj. wymiana kanalizacyjno-wodna obejmująca cały teren przed wejściem do przedszkola.

W okresie lipiec-sierpień do przedszkola przyprowadzamy i odbieramy dzieci od strony placu zabaw, przy furtce zamontowany zostanie dzwonek. Pozostałe zasady reżimu sanitarnego pozostają bez zmian (dystans społeczny, pomiar temperatury, maseczki, odkażanie rąk).

Chcemy umożliwić uczęszczanie do przedszkola jak największej liczbie dzieci, dlatego prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem każdą nieobecność, aby dzieci mogły uczęszczać rotacyjnie.

Informacja dodatkowa

Dnia 29 czerwca 2020 r. (dzień po wyporach na Prezydenta RP) przedszkole będzie nieczynne z powodu przeprowadzenia dezynfekcji, ponieważ w przedszkolu jest Lokal Wyborczy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. ( DZ. U. z 2003 r.  nr 6 poz. 69. Z późn. zm. ) Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych). Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu.