18.12.2020r. odbył się w grupie Smerfy KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK , w którym wzięło udział 16 dzieci. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju.  Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundowała Rada Rodziców.