W związku z brakiem wolnych miejsc, w przedszkolu nie będzie odbywał się nabór uzupełniający.