Przedszkole Publiczne Nr 44 powstało w 1977 rok., jako przedszkole zakładowe przy APC „Metalchem”. Wtedy mieściło się w budynku hotelu rodzinnego przy ul. Oświęcimskiej 88. Potem dodatkowo utworzono dwa oddziały w nowym budynku przy ul. Oświęcimskiej 94. Przedszkole liczyło 8 grup, po 30 dzieci w każdej grupie. Dyrektorem była mgr Henryka Kania. Z czasem do przedszkola uczęszczało coraz mniej dzieci i z 8 oddziałów pozostały 3.
            W latach 1993 – 1998 r. przedszkole zostało przekształcone w placówkę niepubliczną o nazwie „Grześ”. Dyrektorami przedszkola niepublicznego były: mgr Jadwiga Rajczyk – Znojek, a potem mgr Lidia Rostocka. Od 1 września 1998 r. przedszkole nabyło status Przedszkola Publicznego Gminy Miasta Opole. Pani mgr Lidia Rostocka funkcję dyrektora pełniła do sierpnia 2002 r.

Od 1 września 2002 r. do chwili obecnej dyrektorem naszego przedszkola jest mgr Aldona Pydych.

W historii naszego przedszkola jednym z ważniejszych wydarzeń było nadanie imienia naszemu przedszkolu. W dniu 5 listopada 2009 r. przedszkole otrzymało nazwę „Promyk”

Obecnie przedszkole liczy 3 oddziały, do których może być przyjętych 75 dzieci. Przedszkolaki bawią się i uczą w trzech grupach: „Biedroneczki”, „Smerfy” i „Żabki”.