Aktualności

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie Żabki z wielkim zaangażowaniem realizowany był Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt był w naszej grupie inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej. 

W związku z brakiem wolnych miejsc, w przedszkolu nie będzie odbywał się nabór uzupełniający.

Znajomość swoich korzeni i tradycji sprzyja budowaniu więzi małego człowieka z otoczeniem i wpływa na budowanie postaw patriotycznych. Dlatego też, dzieci z grupy Żabki poznały tradycje swojego regionu, stroje ludowe oraz tańce ludowe. W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” w naszym przedszkolu odbyła się też sesja zdjęciowa  z użyciem „fotobudki”.

 

Serdecznie dziękujemy za udział dzieci z grupy Żabki w konkursie „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty’’. Wszystkie wianki były piękne i kolorowe. Jury jednomyślnie przyznało nagrody dzieciom biorącym udział w naszym konkursie. Mamy nadzieję, że wspólna zabawa z rodzicami przy zbieraniu kwiatów i robieniu wianków dostarczyła wszystkim dużo radości. Dziękujemy za zaangażowanie.

Dnia 28 maja 2021r. w grupie „Żabki” odbył się wyjątkowy Pokaz Mody Patriotycznej w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’. Głównym celem było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Sala zamieniła się w prawdziwy wybieg, a przedszkolaki w modeli i modelki. Przedszkolaki  prezentowały swoje stroje na wybiegu przy dźwiękach muzyki. Stroje nawiązywały do historii, kultury i barw narodowych Polski. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do tegorocznego wydarzenia.

 

W roku szkolnym 2017 nasze przedszkole przystąpiło do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową – holistyczną koncepcję, która traktuje zdrowie i człowieka jako „całość” . Na te całość składa się zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Natomiast na zdrowie ma ogromny wpływ styl życia i środowisko. W ostatnim stuleciu zgromadzono wiele dowodów, że edukacja i zdrowie są ze sobą nierozerwalnie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie społeczne i psychiczne zwłaszcza małego dziecka wpływa na - dobrą motywację do nauki i satysfakcję ze zdobytych umiejętności - dobre funkcjonowanie procesów poznawczych: myślenie, pamięć, uwagę, przyswajanie wiedzy i opanowywanie umiejętności - dobre relacje między członkami społeczności np. przedszkolnej.
W naszej placówce dbanie o zdrowie dzieci, jest jednym z priorytetów ,pragniemy poszerzać dotychczasowe działania promocji zdrowia w stronę świadomego  i ukierunkowanego procesu edukacyjnego. Chcemy by dzieci i rodzice byli współtwórcami i uczestnikami Przedszkola Promującego Zdrowie, gdyż każdy członek naszej społeczności ma  wpływ na jej klimat i atmosferę.
W roku szkolnym 2018-2019 podjęliśmy działania związane z promowaniem zdrowia psychicznego, przyczyniającego się do prawidłowego rozwoju dziecka poprzez:
- podniesienie kompetencji emocjonalnych i społecznych, dobre samopoczucie całej społeczności przedszkolnej.
- rozwój samoświadomości dzieci, umiejętności budowania poczucia własnej wartości, rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć. Poznawanie konstruktywnych sposób wspólnego rozwiązania problemu oraz porządkowanie doświadczeń.
-zacieśnianie relacji i więzi emocjonalnych z rodziną.
-wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.